Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Mars 2021
Ma Ti On To Fr
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       

Generelle råd om ferdsel i beiteområder

Direktoratet for naturforvaltning (DN) kommer med råd til alle som ferdes både i innmark og utmark. De skriver at du skal alltid lukke grindene etter deg og vise hensyn til beitedyrene. Har du hund må du respektere båndtvangen. Direktoratet gir noen generelle råd til etterlevelse når man ferdes i et beiteområde eller har hytte i et slikt område.

Gode råd ved ferdsel i beiteområder

 • Husk alltid på å lukke grindene og portene som er satt opp.
  Lovverket sier her at hvis man glemmer dette, er det den
  personen som har glemt å lukke grinden som er
  erstatningsansvarlig for den skaden som beitedyrene gjør.
 • Opptre varsomt i beiteområdet slik at man ikke skremmer eller
  lager uro i flokken.
 • Hvis man har gjerde rundt hyttetomtene er det viktig at gjerdet
  er vedlikeholdt på en slik måte at ikke dyr eller mennesker kan
  skade seg på det.
 • Husk og lukk dører og lemmer i hytta slik at dyrene ikke
  kommer inn i hytter eller skur. Åpne dører kan føre til at dyr blir
  stengt inne og tørster og sulter til døde.
 • Ikke mat beitedyrene.


Litt om dyreatferd
Når man ferdes i et beiteområde bør man vite litt om dyreatferd. Under er det linket til to artikler av bonde og etolog Willy Ottar Tømmerberg. Den første artikkelen omhandler sauens språk og gir noen generelle råd i forhold til dyreatferd. Det fortelles kort om hvordan sauen kommuniserer, og om hvordan mennesker kan kommunisere med dem. Den andre artikkelen angir generell informasjon om hvordan sauen trekker i et område.

Les artiklene her:
Sauens språk.pdf (23 kB)
Hjemområdeatferd hos frittlevende domestiserte sauer på fjellbeite.pdf (84 kB)

Hvilke rettigheter har folk som blir angrepet av beitedyr?
Skader som beitedyr gjør reguleres av beitelova § 7 og skadeerstatningsloven § 1-5. Beiteloven § 7 gjelder kun for de skadene beitedyrene gjør utenfor sitt beiteområde, og rettspraksis legger til grunn at bestemmelsen kun regulerer skader som har sammenheng med dyrenes beiting på fremmed eiendom. Skadeerstatningsloven gjelder innenfor og utenfor beiteområdet. Dyreeieren er ansvarlig for skader som beitedyrene gjør hvis han opptrer uaktsomt. Et eksempel på uaktsom opptreden er når eieren vet at han slipper farlige dyr på beite, og dyrene gjør skade på personer og klær. Da vil det foreligge et erstatningsansvar.

Kort om regelverket rundt dyr som blir skadet av turgåere eller installasjoner
Den som etterlater hus usikret, unnlater å vedlikeholde gjerder, rekkverk, ferister og lignende, vil bli erstatningsansvarlig dersom dyr skades eller dør. Det samme gjelder hvis man kjører på et dyr. Dette vil imidlertid forsikringsselskapet dekke. Flertallet av forsikringsselskaper gir ikke bonustap ved påkjørsel av beitedyr. Hvis turgåere skremmer eller jager beitedyr, vil grunneier eller rettighetshaver ha rett til å bortvise folk som opptrer hensynsløst og kreve erstatning for de skadene som har oppstått, da dette er regulert i friluftsloven §§ 11 og 12.
                                                                                                                                              til toppen

« tilbake
Sist oppdatert: 07.12.12
 

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70