Banner Banner Banner Banner

Kalender

  April 2021
Ma Ti On To Fr
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       

Høringsuttalelser fra NSG

Her vil dere finne NSG sine høringsuttalelser på fagområdet beite- og utmark. Disse høringsuttalelsene er ferdig behandlet av styret i NSG.

2015

Høring om forskriftsendring for mer effektiv felling av jerv

Høring og fagrapport om forenkling av utmarksforvaltningen

2014

Høring og faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone

Høring på forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt

2013

Høring - NOU 2013:10 Naturens goder - om verdier av økosystemtjenester

Forskrift om tilskudd til driftsomstilling grunnet rovvilt

Endring i rovviltforskriften - forvaltningsområde for ynglende ulv

Forslag til endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag samt invitasjon til å søke om å delta i forsøksordning med etablering av snøscooterløyper.

Forslag til endring i forskrift om kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt

2012

Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Forslag til endringer i naturmangfoldloven og viltloven mv.

Forslag til endringer i erstatningsordninger for husdyr og tamrein

Forslag til forskrift om tilskudd til investeringstiltak i beiteområder

Endringer i rovviltforskriften


2011

Jernbaneverkets handlingsplan mot dyrepåkjørsler med tog

- Endelig handlingsplan skal være ferdig revidert høst 2013

Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70