Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Januar 2021
Ma Ti On To Fr
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       

Ny håndbok om rovviltskader

20.06.2011 | Skrevet av Kari Anne Kaxrud Wilberg

Ei ny håndbok skal gjøre det lettere å slå fast om husdyr eller tamrein er drept eller skadet av rovvilt. Boka "Drept av rovvilt?" er primært laget for personell i Statens naturoppsyn (SNO), men også dyreeiere og andre interesserte vil ha nytte av boka.

Hovedhensikten med boka er å gjøre kunnskap om rovviltskader lett tilgjengelig. Da vil alle som blir involvert i arbeid med dokumentasjon av skade ha et felles skriftlig og billedmessig grunnlag. Boka kan blant annet benyttes når dyreeiere og rovviltpersonell i SNO er i dialog, i forbindelse med undersøkelser av kadaver, sier Kjartan Knutsen i SNO.

Gir eksempler på ulike dødsårsaker
Siden 1980-tallet er det i Norge gjennomført systematiske undersøkelser av døde og skadde husdyr og tamrein, når det har vært mistanke om at skaden er gjort av store rovdyr eller kongeørn. Denne dokumentasjonen danner grunnlaget for bokas framstilling om hvordan de ulike artene av rovvilt angriper, avliver og håndterer et byttedyr. I hovedsak presenteres kunnskapen gjennom typiske eksempler på dokumenterte tilfeller av ulike dødsårsaker.

Fra 2001 har SNO hatt ansvar for dette arbeidet. Personellet vurderer og slår fast dødsårsak etter bestemte retningslinjer. Lokale rovviltkontakter foretar en feltundersøkelse når det meldes fra om funn av husdyr eller tamrein som kan være drept eller skadet av rovvilt. Rovviltkontaktene er SNO-personell med relevant kompetanse.

Resultater i Rovbase
Rovviltkontaktene har lokal forankring og arbeider som regel i det distriktet der de bor. De rapporterer til regionalt ansvarlig i SNO. Resultatene av undersøkelsene gjøres tilgjengelig for forvaltningen i den nasjonale databasen Rovbase, og de brukes som grunnlag for forvaltningsavgjørelser.

Håndboka er utarbeidet av Mogens Lorentzen og Jon Erling Skåtan, i samarbeid med rovviltpersonell i SNO. Fagpersoner fra Rovdata, Viltskadecenter, Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Hedmark har bidratt med verdifulle innspill og kommentarer.

Boka kan enten lastes ned som pdf, eller bestilles i feltkvalitet fra SNO.
 

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70