Beredskapstiltakenes mål er å sikre nødvendige opplysninger om beitedyr, dyreeiere og beitelag til bruk under skadefelling. Planen er utarbeidet for bruk i beitelag og skal være ferdig før beiteslipp.

Her finner du veiledning for utarbeidelse av beredskapsplan for beitebruk:

Last ned: Beredskapsplan