Norsk Sau og Geit har klaget på kvoten som er satt i etablerte ulverevir 2017-2018. Vi mener det må tas ut fire ulverevir, ikke tre slik rovviltnemndene har fattet vedtak om.

Vi har også klaget på lisensfellingsperioden i områdene med etablerte revir. Vi foreslår at lisensfellingsperioden settes til 1. oktober 2017 - 31. mars 2018.

Du kan lese hele klagen her...

Protokoll med vedtak fra rovviltnemndsmøte  i region 4 og 5   -   26. juli 2017

Brev fra Miljødirektoratet 11. juli

Miljødirektoratet sendte 11. juli et brev med informasjon om beredskap i forbindelse med skader på husdyr og tamrein forårsaket av rovvilt.  Brevet tar for seg:

  • Varsling/rapportering om skader og spor etter store rovdyr
  • Søknader om skadefelling av rovvilt
  • Akutte forebyggende tiltak
  • Bruk av løs på drevet halsende hund ved skader forårsaket av ulv
  • Søknad om løs på drevet halsende hund skal sendes til Miljødirektoratet
  • Oppdrag om økt kompetanse til kommunene
  • Ny støtteordning til kommuner med ulverevir

Oppfordrer dere til å lese dette brevet...