De to rettsinstansene har da kommet til ulike beslutninger i denne saken.

Se NRKs oppslag her.