Norske kadaverhunder ble dannet i 2011 og er ledet av Jonny Mathisen fra Kvam i Gudbrandsdalen. Før dette var det ingen samarbeid mellom de som drev med kadaverhunder. Stiftelsen av organisasjonen skal bidra til å kvalitetssikre utdanningen av kadaverhunder rundt om i landet. 

Målet med å utdanne kadaverhunder er å øke muligheten til å finne igjen kadaver og å hjelpe til slik at SNO klarer å dokumentere dødsårsak tidlig nok.

En kadaverhund kan være av hvilken som helst rase -  i følge Norske kadaverhunder kan en gjeterhund utdannes til kadaverhund og fortsatt fungere fint som gjeterhund.

Les mer om Norske kadaverhunder på norskekadaverhunder.no.