Styreleder Kjell Erik Berntsen og nestleder Pål S. Kjorstad er godt fornøyde med det nye korrigerte vedtaket fra Helgesen i dag. –Vi håper Lisensfellingsjegerne får startet opp igjen jakten på de resterende 7 ulvene av en kvote på 12 mens det enda er vinter og snø. En vellykket lisensjakt, vil ha betydning for den kommende beitesesongen.

-Berntsen og Kjorstad mener det er mindre bra at Slettåsflokken ikke blir tatt ut innenfor sonen. - Dette er et klart signal på at ulvereservat er et faktum, med de negative konsekvenser dette har for de som bor og lever innenfor dagens ulvesone.  

Pressekonferanse om lisensfelling av ulv
lima- og miljøminister Vidar Helgesen holdt i dag pressekonferanse om nytt vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i Oslo, Akershus og Østfold. Ministeren har fattet nytt vedtak med samme kvote, altså 12 ulver utenfor sonen i region 4 og 5, som retter opp feilene tingretten har pekt på i det opprinnelige vedtaket. I følge Helgesen skal det nå ha blitt gjort en bred utgreiing og vurdering av vilkåret om at uttaket ikke skal true bestandens mulighet til overlevelse. Han sa også at det hele tiden var den sørskandinaviske bestanden som har vært målestokken for uttak på lisensfelling. I den nye faglige gjennomgangen har Miljødirektoratet basert seg på en Svensk vurdering av den skandinaviske bestanden basert på forskning fra Skandulv.

Ny lisensfellingsperiode har fått utsatt ikrafttredelse til 21. desember, med mindre det blir ytterligere rettslige hindere for igangsetting av lisensjakten.

Helgesen åpner for lisensfelling av Julussa- og Osdalsreviret
Helgesen har fattet vedtak om Julussa- og Osdalsreviret kan tas ut på lisensfelling, og blant argumentene for uttaket var at store deler av revirene ligger utenfor ulvesonen. Departementet har også opprettholdt Miljødirektoratets avslag om skadefelling av ulvene i Slettåsreviret. De har ikke funnet grunnlag for at Slettåsulvene utgjør noen særskilt fare for mennesker som skiller de fra andre skandinaviske ulver.

Se og hør pressekonferansen her...     
Les pressemelding fra departementet her...    


Høring – oppfølging av anmodningsvedtak om å vurdere lik jakttid for ulv i og utenfor ulvesonen Departementet foreslår å utvide lisensfellingsperioden for ulv utenfor sonen til 25. september – 30. april. Høringsfristen er satt til 1. mars 2018.

Link til høringen...