Sommeren betyr ikke ferie for bonden, som det betyr det for store deler av befolkningen ellers. Når dyra er på beite i skogen og på fjellet skal vinterfôret høstes innimellom ordinære og ekstraordinære tilsynsturer og annet arbeid på gården.

Fylkesmannen gir skadefellingstillatelser, i flere tilfeller i seneste laget, skadefellingslaga står på så godt de kan med å gjennomføre fellingsoppdragene med de begrensa midlene de har tilgjengelig. Enkeltbønder, beitelag, organisasjoner i landbruket, bygdesamfunn og kommuner mfl. er fortvilet over skadesituasjoner som eskalerer. Det er flere tilfeller hvor Mattilsynet nå er på banen og varsler om mulig beitenekt pga. store tap av sau til ulv og bjørn i beiteprioriterte områder. Det mangler ikke på innsatsen til beitebrukere, skadefellingslaga i disse situasjonene. Lars Petter Barts beskrev situasjonen godt i sin kronikk i Nationen 11.7.2018: «Bøndene blir beskylt for ikke å ta vare på dyra sine. Det er ikke riktig. Det er de som forvalter rovdyrbestanden her i landet som ikke tar ansvar for sine dyr.»

Beitenæringa søker om uttak så snart de oppdager rovvilt i beiteprioriterte områder. Dette gjøres også før beitesesongen starter. Det er mengder med eksempler på avslag, som gang på gang resulterer i store tap i løpet av beitesesongen. Beitenæringa er snart avskaffet i de rovviltprioriterte områdene. For beitenæringa føles det også som at rovviltet i stadig større omfang har forrang i beiteprioriterte områder, til tross for Rovviltforliket av 2011. punkt 2.2.7 som sier: «Det legges til grunn at rovdyrforvaltningen utøves på en slik måte at det ikke er behov for beitenekt etter dyrevelferdsloven i prioriterte beiteområder…».

- Norsk Sau og Geit forventer at rovviltforvaltningen følger opp og gjør jobben sin i større grad enn de har gjort til nå. Situasjonen er uholdbar flere steder i landet og det tærer på de som blir rammet. Skal vi ha levende bygdesamfunn og matproduksjon over hele landet slik politikerne har vedtatt, må Miljøforvaltningen følge opp rovviltsituasjonen og gjøre grep på tidligere tidspunkt. Lokalt må beitebrukerne ses på som en helhet, Fylkesmannen og Mattilsynet går på enkeltpersoner. I mange tilfeller unngår de å se etter løsninger for hele beitelag eller kommuner. Dette er konfliktskapende i beitenæringa, noe som nok også er en helt bevisst strategi fra Fylkesmannen.

16. juli ble det sendt nok et brev og bedt om møte med Elvestuen og Dale

Sammen med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sendte Norsk Sau og Geit i går, 16. juli 2018, nok en gang brev til klima- og miljøminister Ola Elvestuen og landbruks- og matminister Jon Georg dale og ba om et møte umiddelbart angående situasjonen i Nord Østerdal. Brevet kan du lese her…

Gjennomgang av dokumenterte skader til de ulike rovviltartene i Rovbase
Skader ulv
I perioden 1.5.2018-11.7.2018 er det registrert 289 sau dokumenterte eller antatt sikker tatt av ulv i Rovbase. Så langt er det felt tre ulver på skadefelling i 2018, en Oppland, to i Hedmark. Det er dokumentert sau skadet av ulv i følgende fylker og kommuner.

 • Hedmark: Tolga, Tynset, Rendalen, Løten, Stange, Elverum, Folldal, Stor-Elvdal
 • Oppland: Øyer, Gausdal, Ringerike, Jevnaker, Lunner og GranEtnedal og Nord-Aurdal
 • Akershus: Eidsvoll
 • Sogn og Fjordane: Naustdal
 • Trøndelag: Røros

Skader Bjørn
I perioden 1.5.2018-17.7.2018 er det registrert 208 sau dokumenterte eller antatt sikkert tatt av bjørn i Rovbase. Så langt er det felt fire bjørner som har gjort skade på sau, tre i Trøndelag og en i Hedmark. Det er dokumentert sau skadet av bjørn i følgende fylker og kommuner:

 • Oppland: Sør-Fron, Øyer, Gausdal
 • Trøndelag: Selbu, Namskogan, Tydal, Meråker, Grong, Steinkjer, Stjørdal, Leksvik, Rissa, Midtre Gauldal, Lierne, Holtålen, Verran, Verdal, Namdalseid
 • Hedmark: Stor-Elvdal, Tynset, Åmot, Hamar
 • Nordland: Grane
 • Troms: Bardu

Skader Jerv
I perioden 1.5.2018-17.7.2018 er det registrert 9 sau dokumentert eller antatt sikkert tatt av jerv i Rovbase. Vi er kjent med at to jervevalper er felt i Rendalen. Det er dokumentert sau skadet av jerv i følgende fylker og kommuner:

 • Hedmark: Rendalen, Alvdal
 • Trøndelag: Verdal, Overhalla
 • Oppland: Lom
 • Nordland: Saltdal

Gaupe skader
I perioden 1.5.2018-17.7.2018 er det registrert 41 sau dokumentert eller antatt sikkert tatt av gaupe i Rovbase. Det er dokumentert sau skadet av gaupe i følgende fylker og kommuner.

 • Trøndelag: Namsos, Verran, Inderøy, Steinkjer, Flatanger, Namdalseid,
 • Nordland, Saltdal, Hemnes, Rana
 • Oppland: Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Sel, Ringerike
 • Troms: Ballangen
 • Buskerud, Øvre Eiker, Nes, Ål, 
 • Østfold, Trøgstad, Eidsberg, Halden
 • Møre og Romsdal: Rauma
 • Finnmark: Nesseby

Kongeørn skader
I perioden 1.5.2018-17.7.2018 er det registrert 51 sau dokumentert eller antatt sikkert tatt av kongeørn i Rovbase. Det er dokumentert sau skadet av gaupe i følgende fylker og kommuner:

 • Trøndelag: Verran, Namskogan, Snåsa, Overhalla, Stjørdal, Namdalseid, Oppdal
 • Rogaland: Bjerkreim, Suldal
 • Oppland: Nord-Fron, Dovre, Gausdal, Ringebu, Sør-Aurdal
 • Nordland: Hamarøy
 • Sogn og Fjordane: Eid
 • Hedmark: Tynset, Folldal
 • Møre og Romsdal: Vestnes, Volda
 • Troms: Bardu
 • Finnmark: Vadsø
 • Nordland: Vågan, Lurøy, Hadsel
 • Hordaland: Austevoll