Tillitskrisen har blant annet ført til at de regionale rovviltnemndene i region 3 og 5 og flere lokale skadefellingslag i Oppland og Hedmark har lagt ned sine verv. Dette er kritisk med tanke på at beitesesongen 2017 starter om ca. 1 mnd.

21. april meldt både Nationen og NRK Hedmark og Oppland at rovviltnemndene i Hedmark og Oppland sannsynligvis tar opp igjen sine verv når Stortinget rydder opp i de juridiske konfliktene rundt ulvejakta. De vil avvente den endelige vedtak i Stortinget tirsdag 25. april.

Du kan lese brevet i sin helhet her...