-Det er uholdbart at så grundige faglige utredninger og politiske vedtak overprøves på så tynt grunnlag. Konsekvensene av dommen er en ukontrollert vekst av ulveflokkene som fører til ulevelige forhold for beitebruket, sier Ronald Slemmen, leder i Norsk Sau og Geit.

Dommen bygger på tingrettens dom fra i fjor, hvor retten kom fram til at fellingen av den såkalte Lekjenna-flokken ikke var godt nok begrunnet etter krav i Naturmangfoldloven. Fjorårets dom ble anket og skal behandles i lagmannsretten i juni. Uansett utfall, forventes det at saken havner i Høyesterett. Med normal saksbehandlingstid vil ikke endelig dom komme før senhøsten 2023. Lovens krav til utredning gjør det svært vanskelig å få nok tid slik at det kan jaktes i januar 2024.

-Å bruke rettsapparatet til trenering av politiske vedtak gjentatte ganger, ødelegger for troverdigheten av politikken. Vernegrupper framstår som ekstremister når de får med seg rettsvesenet til å se vekk fra Stortingets vedtak om bestandsstørrelse. Vi håper politisk ledelse kan ta grep slik at en stor del av Norges viktigste landbruksområde ikke ender som et ulvereservat, mot Stortingets vilje, mener Ronald Slemmen.

Skrevet av Per Fossheim