Alle som mener å ha tapt husdyr til rovdyr, bør søke om erstatning. Fristen for å søke om rovdyrerstatning er før 1. november. Vi oppfordrer alle til å begynne utfyllingen av søknaden så tidlig som mulig.

Veileder - søknad om erstatning ved tap av husdyr til rovdyr (PDF)

Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har gjennom FKT-prosjektet utformert en veileder til søknad om erstatning ved tap av husdyr til rovdyr. Formålet med veilederen gjøre søknadsprosessen noe enklere. Veilederen gir råd til hvilken dokumentasjon du bør fremlegge for å styrke din erstatningssøknad. Den sier også noe om hva du kan få erstattet, og råd til en eventuell klage på et erstatningsvedtak du er uenig i.

– Det er viktig at alle som mener å ha tapt husdyr til rovvilt søker om erstatning. Med denne veilederen så håper vi at det blir enklere å gi korrekte og utfyllende opplysninger i søknaden, sier Per Fossheim, beite- og utmarksrådgiver i NSG.

For at den nasjonale tapsstatistikken skal være mest mulig korrekt er det viktig at alle innrapporterer skader som kan skyldes rovvilt. Det vil også kunne bidra til at andre beitebrukere i området får tilkjent sin rettmessige erstatning.

Trykk på lenken under for å laste ned veilederen:
Veileder - søknad om erstatning ved tap av husdyr til rovdyr (PDF)

Veilederen er skrevet av advokat Karoline A. Hustad i Norges Bondelag, i samarbeid med seniorrådgiver Finn Erlend Ødegård, Norges Bondelag, og prosjektleder for FKT-prosjektet, Per Fossheim (nå ansatt i Norsk Sau og Geit).