Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har gjennom FKT-prosjektet utformet en veileder til søknad om erstatning ved tap av husdyr til rovdyr. Formålet med veilederen gjøre søknadsprosessen noe enklere. Veilederen gir råd til hvilken dokumentasjon du bør fremlegge for å styrke din erstatningssøknad. Den sier også noe om hva du kan få erstattet, og råd til en eventuell klage på et erstatningsvedtak du er uenig i.

– Det er viktig at alle som mener å ha tapt husdyr til rovvilt søker om erstatning. Med denne veilederen håper vi at det blir enklere å gi korrekte og utfyllende opplysninger i søknaden, sier Per Fossheim, beite- og utmarksrådgiver i NSG.

For at den nasjonale tapsstatistikken skal være mest mulig korrekt er det viktig at alle innrapporterer skader som kan skyldes rovvilt. Det vil også kunne bidra til at andre beitebrukere i området får tilkjent sin rettmessige erstatning.

Trykk på lenken under for å laste ned veileder:

Veileder - søknad om erstatning ved tap av husdyr til rovdyr (PDF)

 

Kurs og møter om utfylling av søknad om rovvilterstatning

Fylkeslagene i NSG, evt. sammmen med NSG sentralt, kan ved behov sette opp kurs eller informasjonsmøter for å hjelpe med utfylling av søknad. Ta kontakt med ditt fylkeslag om du trenger bistand.