I møte i NSG 24.01.2011, vedtok styret å støtte Utmarksrådets forslag til anbefalt kodemerking for lammetall på søyer på beite.

NSG sin offisielle anbefaling til bruk av bjelleslips
Vi anbefaler at man bruker samme fargekoding som ved fostertelling.
0 lam = rød
1 lam = blå
2 lam = gul (evt. ingen farge)
3 lam = grønn

Det lønner seg å ha fargekoder på alle søyer i fall egne dyr blander seg sammen med andre besetninger hvor bjelleslips ikke benyttes.

Denne anbefalingen blir sendt til fylkeslagene i NSG, Direktoratet for naturforvaltning, Mattilsynet samt merke- og bjelleprodusenter.

Kodemerking med bjelleslips er ikke noe nytt

Mange beitelag, lokallag og fylkeslag i NSG har allerede etablert praksis med bruk av kodemerking med bjelleslips, som kan avvike med NSG sin anbefaling. Oppland Sau og Geit sin vedtatte fargekoding med bjelleslips er et eksempel på etablert praksis som fungerer, men som avviker noe med kodemerkingen NSG har utarbeidet i sin anbefaling.

NSGs anbefaling ble utarbeidet med bakgrunn i mange forespørsler om hvilke fargekoder de skulle benytte seg av dersom det ikke allerede var etablert praksis med bruk av bjelleslips i området.