NIBIO jobber blant annet med kartlegging av vegetasjon og beiteverdier i norsk utmark. Dette er et unikt arbeid som bidrar til god oversikt over beitebrukspotensialet i skog, fjell, kystnære områder og raviner. I Norge er så mye som 95 % av landarealet regnet som utmark, og halvparten av dette er egnet som beite for husdyrene våre.

Til tross for at det høtes fôr tilsvarende en verdi av 1 milliard kroner årlig, preges utmarka av for lite beiting de fleste steder. Faktisk så er potensialet minst det doble av beitetrykket vi har i dag. Med andre ord er det et stort spillerom i utmarka i dag, hvor både antall sau på beite og andel grovfôr i fôrrasjonen kan økes.

Les NIBIOs artikkel om saken her.


Yngve Rekdal (NIBIO) jobber med beite- og vegetasjonskartlegging i Norge.