Flere husdyr blir årlig skadet eller kjørt i hjel langs norske veier. Ved siden av den trafikksikkerhetsmessige siden også for folk, reiser disse påkjørslene flere prinsipielle spørsmål og problemstillinger; dyrevelferd for beitedyr og ansvaret og oppgjøret for skaden.

Norsk Sau og Geit får hvert år mange henvendelser fra fortvilede dyreeiere som mister dyr langs norske veier. Dette er et dyrevelferdsproblem som dyreeier føler seg maktesløs mot i forhold til storsamfunnet. Sterkt trafikkerte veier er lagt gjennom beiteområder, ofte uten noen form for sikring for beitedyra eller kompensasjon for ulemper for de med beiterett. Beitebrukeren er påført et problem som samfunnet ikke har gjort opp for, og ofte heller ikke er villig til å gjøre noe med. I tillegg påføres beitedyr store lidelser.
Skadede dyr forlates ofte hjelpeløse, eller drepte dyr bare lempes ut av veien, mens bilen forsvinner uten at sjåføren melder fra om det som har hendt. Dyreeier står igjen og må bære det økonomiske tapet. Les mer her. Dersom fører er bil som har kjørt på småfe er ukjent kan du også forsøke å få dekt dine skader gjennom Trafikkforsikringsforeningen, husk ta gjerne bilder av dyret og legg ved som dokumentasjon. 

NSG utarbeider hvert år verdisatser for småfe til bruk i erstatningsøyemed. Satsene finner du her.