Normalt dekkes skade forvoldt av kjøretøy over kjøretøyets egen forsikring. Når skaden er forvoldt av et ukjent kjøretøy bør kravet fra dyreeier reises gjennom Trafikkforsikringsforeningen. De  er en fellesforening for norske forsikringsselskap som behandler saker hvor bl.a. ukjente kjøretøy involvert. For å kunne oppnå erstatning kreves det at ulykken kan sannsynliggjøres for å ha være en trafikkulykke og at den er meldt politiet. 

På Trafikkforsikringsforeningens hjemmeside finnes det informasjon om dem og mer detaljer om hvordan et krav skal reises.

Skadebehandling
Trafikkforsikringsforeningen (TFF) har bl.a. ansvar for skader forvoldt av kjøretøy som er:

  • ukjente
  • uforsikrede
  • utenlandske

Ukjente
Dersom du har fått en skade på din faste eiendom (gjerde, postkassestativ etc), kan du være berettiget til erstatning for ditt økonomiske tap fra TFF.  

Har du blitt skadet av en ukjent motorvogn og personskaden medfører et økonomisk tap, kan du søke erstatning fra TFF.

Har du fått skade på løsøre (bil, sykkel etc.) forvoldt av en ukjent motorvogn får du ikke erstatning.

Uforsikrede
Har du eller noe du eier blitt skadet av uforsikret motorvogn, kan du søke erstatning for ditt økonomiske tap hos TFF.

Utenlandske
I utgangspunktet håndterer TFF alle skader som involverer utenlandske motorvogner. Dersom det utenlandske forsikringsselskapet har utnevnt en skadekorrespondent i Norge, er det denne korrespondenten som håndterer skaden. Finnes det ikke noen korrespondent for det utenlandske selskapet, er det TFF som håndterer tilfellet.  

Skadeoppgjør
Hver enkelt sak blir individuelt håndtert etter norske skadeoppgjørsregler. Det er viktig å huske på at det er det økonomiske tapet som ligger til grunn for erstatningen. Sørg derfor for at du dokumenterer ditt krav på best mulig måte – forholdet er politianmeldt,  bilder, kvitteringer, vitneutsagn etc. kan være avgjørende for din erstatning. Dette kommer i tillegg til vanlig skademeldingsskjema.

Lovbestemmelser
Disse bestemmelsene finner dere i bilansvarsloven og skadeserstatningsloven. 

Kontaktinfo for skadekontoret
E-post: skade@tff.no
Telefon: 22 04 86 00
Skadekontoret besvarer telefonhenvendelser hverdager mellom kl 09 - 14:30

Postadresse:
Trafikkforsikringsforeningen
Postboks 2551 Solli
0202 Oslo