Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Juni 2020
Ma Ti On To Fr
1234567
891011121314
15 16 1718192021
22232425262728
2930     
       

Prosjektorganisering


Websiden Beiterett er resultatet av et ettårig prosjekt, kalt ”Prosjekt Beiterett”, som har gått over perioden 1. august 2005 til 31. juli 2006. Det daglige arbeidet har vært ledet av prosjektleder Kjersti Hansen og har foregått i regi av Norsk Sau og Geit. Styringsgruppen har hatt det overordnede ansvaret for fremdrift og gjennomføring. Gruppen var ledet av Bjørn Huso fra Statens landbruksforvaltning. Ulike fagpersoner har bidratt med spisskompetanse for å sikre et høyt faglig nivå på de ulike temaene innen beite- og bruksrettslige forhold i utmark. Prosjektet er finansiert gjennom jordbruksavtalemidler fra 2003.

Styringsgruppe:
Bjørn Huso, Statens Landbruksforvaltning
Øystein Jorde, Statens Landbruksforvaltning
Ragnhild G. Vikesland, Norsk Sau og Geit
Lars Kveberg, Norsk Sau og Geit

Prosjektleder:
Kjersti Hansen

Bidragsytere:
Agnar Hegrenes og Leif-Jarle Asheim, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).

Artikkel: Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar
Anders Folkman og Ole Rune Døskeland, Advokatfirma Folkman & Co

Artikkel: Ansvar for skade på og av dyr i konflikt med bil og tog
Anita Wirak og Dag Torsteinsen, Advokatfirma Hjort DA

Artikkel: Sentrale beiterettslige spørsmål - Utvalg av domstolenes praksis innenfor beiterett

Artikkel: Rettspraksis - Beiterett
Ann Norderhaug, Bioforsk

Artikkel: Utmarksbeite – en driftsform med lang tradisjon.pdf
Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune

Innspill: Inngjerding av Vardalsåsen i Gjøvik kommune
Cesilie Aurbakken og Tove Staum, Norges Bondelag

Innspill: Grunneiersamarbeid på Golsfjellet
Gro Jørgensen, Konfliktrådet

Artikkel: Konfliktrådet
Gro Ålbu, Oppdal kommune

Innspill: Informasjonsbrosjyre fra Oppdal kommune
Gunn-Mari Kjølberg og Kristin Hauge, Advokatfirma Kindem & Co Artikkel: Konfliktmekling ved advokat

Artikkel: Rettshjelpsdekning
Holger Selli Grønning og Ole Kristian Haug, UMB. Eiendomsfag. Masteroppgave: "Rettsforhold ved beite i utmarka - problemer og muligheter"
Lars Kveberg, Norsk Sau og Geit

Emneområde: Rovvilt og beitebruk
Magne Reiten, Jordskifteoverretten

Artikkel: Gjerdeplikt og ordning av gjerdehald

Artikkel: Jordskifte - eit virkemiddel i utnytting av beiteressursane
Olav Ranum, Jordskifteretten

Artikkel: Val av sakstype

Artikkel: Hovudvilkåra for å fremme jordskifte

Artikkel: Praktisk informajon
Otto Galleberg, Fylkesmannen i Buskerud

Artikkel: Arealplanlegging og beitebruk

Artikkel: Landbruksplan
Ragnhild G. Vikesland, Norsk Sau og Geit

Emneområde: Beitebruksplan
Stein Fiskum, Mattilsynet

Artikkel: Dyrevelferd og dyrehelse for husdyr på beite
Webjørn Svendsen, Norges Jeger- og Fiskerforbund

Innspill: Hund og treningsområder
Willy O. Tømmerberg, Etolog

Artikkel: Sauens språk

Artikkel: Hjemområdeatferd hos frittlevende domestiserte sauer på fjellbeite

Bilder er tatt av:
Enheten for jordskifte, Domstoladministrasjonen
Ingunn Nævdal
Kari-Anne Enge Hansen
Kjersti Hansen
Knut Bøyum
Liv Guri Velle
Mariann Corneliussen
Ragnhild G. Vikesland
Trygve Flathen

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70