Dark Overlay

Lokallagsstyre Ål Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Liv Torunn Gullstein Torpe Leder 452 65 164
Åse Thune Majormoen Styremedlem 995 74 001
Nils Arnegard Styremedlem
Terje Rust Styremedlem 911 53 651
Håkon Haug Laa Kasserer 993 57 424