Dark Overlay

Lokallagsstyre Gol Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Kjetil Golberg Leder 416 30 584
Yngve Skaret Elbjør Nestleder 970 60 607
Kari Møen Kasserer 908 26 062