Dark Overlay

Lokallagsstyre Hol Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Espen Nordby Andersen Leder 900 19 647
Knut Erik Moen Slåtto Nestleder 919 09 213
Jon O. Øen Styremedlem 911 23 678
Tone Berit Aasen Kasserer 911 60 661
Elisabeth Aaker Sekretær 905 65 607