Temaet for kvelden er organisering og gjennomføring av jakt, med og uten hund.
Åpent for diskusjonsrunde og erfaringsutvekslig etterpå.
 
Det blir enkel servering.
 
Vel møtt!
 
Med hilsen
Lier Sau og Geit