Prøva blir avholt på Sjåstad Gård (Sjåstadveien 12, 3405 Lier). Parkering på gården. Start kl.08.00 begge dager. Dommer blir Arthur Roberts, etter at Medwyn Evans måtte melde avbud. Nærmeste overnatting er på Renskaug Vertsgård. Øvrige steder er Drammen eller Asker.