Saksliste årsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og to til å underskrive protokollen
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Valg
a) valg av styre
6. Styrehonorar
7. Arbeidsplan for 2013
a) Ullinnsamling vår og høst
b) Lierdagene 8-9. juni  
c) Gjeterhundtreninger
d) Sudiekvelder - fjøsdag, sauekontrollen, lindholt data, sluttforing av lam.
8. Eventuelt

Møtet starter med middag kl. 18:00, selve årsmøtet starter kl. 19:00.
Årsmelding og regnskap vil bli delt ut på møtet.
Påmelding innen 4. februar 2013 til Sigmund Røed, 90 75 81 16.
Med hilsen
Lier Sau og Geit