Saksliste årsmøtet:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og to til å underskrive protokollen
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Valg
    a)valg av styre
    b)styrehonorar
6. Arbeidsplan for 2011
    a) Lierdagene 27-29. mai.
    b) Studiering/Temakveld: økonomi, foring, øko/konvensjonelt, tilskudd og erstatninger
    c) Dugnad for å lage gaupefelle
    d) Gjeterhundtreninger
    e) Ullinnsamling vår og høst
8. Eventuelt

Møtet starter med middag kl. 19:00, selve årsmøtet starter kl. 20:00.
Årsmelding og regnskap vil bli delt ut på møtet.
Påmelding innen 3. februar 2011 til Sigmund Røed, 90 75 81 16.

Med hilsen
Lier Sau og Geit