Dark Overlay

Lokallagsstyre Nes Sau og Geit - Buskerud

Navn Verv Telefon Epost
Astrid Woxen Thoen Leder 924 83 679
Østen Gladhus Nestleder 913 53 747
Rigmor Sevre Styremedlem 900 19 388
Tore Espeseth Styremedlem 481 55 656
Kaja Østenfor Halland Kasserer 975 42 836
Rigmor Sevre Sekretær 900 19 388