Program for kvelden

Kari Tjentland, Felleskjøpet kommer og snakker om

  • • Nytteverdien av fôrprøver, analyseresultater m.m.
  • • Diverse kraftfôrinfo spesielt med tanke på lite grovfôr

Vibeke Tømmerberg, Helsetjenesten for sau kommer og snakker om

  • • Mineralforsyningen til sau i innefôringsperioden
  • • Tips til innefôringsperioden

Halvor Jorde, Folkeaksjonen ny Rovdyrpolitikk kommer og

  • • Informerer om organisasjonen og hva som jobbes med samt dags aktuelle temaer innen rovdyrforvaltningen.

Silje Bergan fra landbrukskontoret vil også være tilstede og svare på spørsmål. Vi inviterer nabosauelag og håper mange kommer til en nyttig fagkveld og hyggelig sosialt samvær.

 

Se invitasjonen her.