ÅRSMEDLING NUMEDAL OG SANDSVÆR SAU OG GEIT.

 

Årsmøte 2019 ble avholdt på Lampeland hotell torsdag den 14. februar.

Det møtte 16 stemmeberettigede.

Anne Grete Stabekk møtte fra NSG sentralt for å kunne bistå laget i diskusjonen om framtida for laget.

 

Etter flere års diskusjon om hvorvidt laget skulle slå seg sammen med Nore og Uvdal sau og geit, fortsette videre som eget lag, eventuelt dele laget, ble det bestemt at laget skulle videreføres med 15 stemmer for videreføring og en blank.

Det ble imidlertid avklart at de av medlemmene som ønsket å melde seg inn i Nore og Uvdal kunne gjøre dette.

 

Tidligere avtale med Nore og Uvdal om gjensidig informasjon og invitasjon til lagenes fagsamlinger er videreført.

 

I 2019 gjennomførte Nore og Uvdal vårmøte den 19. april med deltagelse fra Numedal og Sandsvær.

 

Numedal og Sandsvær har gjennomført 2 fagsamlinger i løpet av 2019.

 

Den 10 juli ble det avholdt sommersamling på Haugsplass på Raje i Kongsberg. Tema var skjøtsel av utvalgte naturtype slåtteng. Grunneier Arnfinn Tveita geleidet oss gjennom slåttenga og fortalte om historie og skjøtsel. Etter endt befaring var det sommerhygge og grilling. Samlingen ble gjennomført i samarbeid med Sandsvær/Kongsberg sankelag, og det var 33 deltagere.

 

Den 16. september ble det gjennomført høstsamling på Lampeland hotell. Mattilsynet var invitert og informerte om  innhold og bakgrunn for informasjonsbrevet som ble sent ut  til alle småfeholdere i slutten av april. Det var 17 deltagere, og samlingen ble avsluttet med felles middag. På dette arrangementet var det deltagere fra Nore og Uvdal.

 

Laget har ved Grete Hove strøm og Dag A. Heintz vært representert på årsmøtet til Buskerud sau og geit den den 22-24  februar på Storefjell hotell.

 

Styret har gjennomført 4 styremøter, hvorav to er avholdt på mail i forbindelse med gjennomføring av fagsamlingene.

 

Laget har 28 medlemmer ved inngangen til årsskiftet 2019/20. Kongsberg 15, Flesberg 5 og Rollag 8.

Dette er 5 færre medlemmer enn i 2019. Det er 2 medlemmer fra Kongsberg og 3 fra Rollag som har meldt seg ut i løpet av 2019.

 

 

Styret 2019:

            Leder:             Dag A. Heintz.                       Valgt for 1 år i 2019.

            Kasserer:         Grete Hove Strøm.                 Valgt for 2 år i 2018.

            Sekretær:         Trond Bjørge.                         Valgt for 2 år i 2018.

            Styremedlem:  Anne Lise Tandberg Lande.  Valgt for 2 år i 2019. 

            Styremedlem: Thomas Kjørstad.                  Valgt for 2 år i 2019.

 

            Varamedlem: Arne Løvlid.                           Valgt for 1 år i 2019.

 

Revisor:          Tom Erik Landemoen.           Valgt for 1 år i 2019.

 

Valgkomite:

Leder:             Petter Bø Bjerknes.                På valg i 2020.

Medlem:          Hans Petter Kongsvik.           På valg i 2021.

Medlem:          Anders Bakken.                     På valg i 2022.

 

Godtgjørelser ble videreført.

Leder:            Kr 2 000.

Kasserer:         Kr 1 000.

Sekretær:        Kr.1 000.

 

Statens regulativ ved bilgodtgjørelse.

 

 

 

Kongsberg 14.01.20.

 

 

Dag A. Heintz

Leder.