Dark Overlay

Lokallagsstyre Skurdalen/Dagali Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Aslak Geir Skurdal Leder 980 89 048
Andreas Gran Nestleder 958 69 561
Arnhild Lillemoen Nedrestøl Kasserer 936 82 430