Dark Overlay

Lokallagsstyre Vats og Leveld Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Anne Lise Sorteberglien Leder 988 73 096
Knut P. Lappegard Nestleder 416 01 801
Arild Luksengard Styremedlem 458 34 807
Heming Teksle Gurigard Styremedlem 995 14 675
Ola Feten Kasserer 975 23 601
Gisle Hovda Berg Sekretær 901 27 163