Informasjon og påmeldingsfrister for utsendinger sendes ut på e-post. 
Eventuelt innkomne saker må være sendt til Buskerud sau og geit innen 10.februar
Saksliste:
Vanlige årsmøtesaker
Jordbruksforhandlinger for 2022