Buskerud Sau og Geit inviterer til høstsamling 21. – 22. oktober 2011, Sole Hotell, Noresund
Program:
Fredag 21.oktober
12:00 Lunsj
13:00 Tilskudd og erstatningssøknad. Hvordan forbereder vi en søknad?
         Fylkesmann v/Marit Surlien Hoen
14:00 Rovdyr, hvordan er situasjonene i Buskerud nå?
          Normaltap/besetningstap/ dokumentasjon.
          Fylkesmanns miljøvernavdeling v/Øyvind Holm
15:00 Kaffepause
15:30 Sporing og rapporteringsrutiner. Hva kan sauebonden bli flinkere på?
          Statens naturoppsyn v/Espen Marker
16:30 Prosjekt med “dødvarsel” på lam i Flå v/rovdyrkonsulent Sverre E. Bråten

19:30 Middag med sosialt samvær.

Lørdag 22. oktober
09:00 Vaksinering av toksiplasmose og munnskurv. Finnes det muligheter?
          Veterinærinstituttet v/Tore Tollerfrud
10:00 Hva betyr et utbrudd av munnskurv i besetningen.
           v/sauebonde Ivar Slettemoen, Per Liahagen og veterinær Tor Bakken.
11:00 Sauekontrollen i ord og bilder. Forbedring, forenkling, dokumentasjon.
         Animalia v/Grethe Ringdal med flere.

!2:00 Avslutning og lunsj

Bindende påmelding, senest 7. oktober til:
Vinni Foss, 3550 Gol, e-post: vinni.foss@nortura.noTelefon: 99022805


Priser:
Helpensjon pr personienkeltrom kr1395.-
Dagsmøte pr person kr450.-og tillegg for lunsj avreisedag kr350.-

Vel møtt!                                          Enkelteprogram-endringer kan forekomme!