Fredag 22. februar

Start med lunsj klokka 11:30

12:30 Velkommen v/leder, Tor Grøthe
12:45 Beitesesongen 2012.
13:30 Hvordan får vi større framgang på morsegenskaper og hvilke konsekvenser kan
          dette gi. v/avlsforsker Sigbjørn Eikje, Nsg
14:30  Mattilsynet v/Tor Bakken informerer om sykdomsstatus i Buskerud

Gruppearbeid og kaffe

15:45 Oppsummering gruppearbeid.
15:00 Forvaltningsplanen av rovdyr og status i rovviltnemnda region 2.
16:00 Orientering om prosjektet på Minnestølen. v/professor Øystein Holand fra Umb.
17:00 Oppsummering og avslutning

19:30 Middag med sosialt samvær

Lørdag 23. februar

Start kl 9:00 - Årsmøte