Er vi fornøyd med utviklingen av mor-egenskaper i dagens avlsarbeidet?

Buskerud sau og geit i samarbeid med Avlsutvalget

inviterer væreringer, værholdslag og interesserte til:
Værmønstring og avlsdiskusjon, fredag 26. oktober 2012, Lien vgs. på Torpo.

 

Norsk saueavl har hatt en formidabel framgang de siste åra for alle kjøttegenskapene. Er det nå riktig å sette fokus på egenskaper som kan og bør bli bedre – de maternale egenskapene? Det etableres stadig større besetninger hvor det er helt nødvendig å få en " sjølvgåande sau", en sau som lammer uten hjelp og der lamma lærer å suge uten hjelp. Skal vi kunne ha en bærekraftig sauenæring i framtida og pleie kulturlandskapet er dette en forutsetning for rekrutering.

Styrer: Tor Grøthe
Dommere: Gunnar Woll og Erlend Brekken Yttri
Fagjury: Tor Bakken og Per Liahagen

Program:

0900 – 1000 Velkomst, m / rundstykker og kaffe

1000 – 1200 Bedømming av kommende års eliteværer samt eksemplarer av fylkets beste værer på kjøtt, tilvekst og mor-evne.

Visning og rangering av de beste eksteriørværene, best på O – indeks, best på kjøttfylde og best på mor-evne. (premiering)

1200 – 1300 Mat og kaffe.

1300 – 1600

 • Fødd uten hjelp. v / Fagjuryen, Tor Bakken
  Hvilke kriterier legger vi til grunn ved utvalg for å nå målet?
  Fagjuryen presenterer sine krav til hode, bein, kryss m.m.
 • Lære å suge uten hjelp. v / Sauebonde, Sigbjørn Grøthe
  Slik velger jeg ut lam for å nå målet om at lam ikke skal trenge hjelp til å suge.
  Har høyde på sauen betydning? Hva med antall spener? Arv?
 • " Sjølvgåande sau" v / Sauebonde, Andreas Groseth
  Hvorfor er denne egenskapen viktig for meg? Lamma blir født uten hjelp og lærer å suge uten hjelp.
 • Hvordan kan vi løse ønskene om en selvgående sau? v / avlssjef, Thor Blichfeldt
  Bør det vi har sett i dag få konsekveser for bedømmelsen av kåringslamma?
 • Moregenskapene. Hva skal til for å utnytte det potensialet vi har i den norske sauen?
  v/ leder av avlsutvalget, Ivar Slettemoen

Avlssjef, Thor Blichfeldt orienterer og svarer på utfordringene.

Spørsmål og diskusjon.

Oppsummering v/ leder i Buskerud sau og geit, Tor Grøthe

Vi prøver å lage en enkel katalog. Påmelding av værer innen 22. oktober til Vinni, 99022805

Matservering må belastes av den enkelte!

Vel møtt!