Her finner du oversikt over kåring av vær-lam i "Buskerud". Korrigert oversikt
Det er viktig å være forberedt på eventuelle endringer pga Korona-situasjonen.