Buskerud sau og geit arrangerer kurs i utdanning av kadaverhund.
Invitasjon finner du her