For oss som bruker utmarka som fornybar ressurs til matproduksjon høres dette utrolig ut. Dokumentasjon gjennom Ørpen/Redal prosjektet i Buskerud viste at gaupa er årsak til over 90% av tapet i utmarka. Samtidig viser bestandsregistrering av gaupe fra Nina flere dyr enn bestandsmålet. Nå må politikerne ta ansvar!