Oversikt over sted og tid for kåring av værlam i Buskerud finner du her

Kåringsjå på Åmot - Rosthaug videregående skole vil også stille voksne værer fra ring 64.
Eventuelle kjøpere/leietagere kan komme med ønsker om vær.