INVITASJON TIL FAGDAG BEITE og FAMILIEDAG.

Tilgang på tilstrekkelige og gode beiter er ofte en utfordring. Prosjekt 40 000 på 4 ønsker å sette fokus på etablering og vedlikehold av beiteområder.

Det inviteres til fagdag / familiedag i Lier lørdag 27. august.

Fremmøte hos Torunn og Jon Sand, Sjåstad gård kl 11.00 Her får vi se et veldrevet beiteområde på ca 200 da. Noe er gammel beitemark som er ryddet og rustet opp og noe er skogsmark som er ryddet og sådd til. Jon vil orientere om gjennomføringen av dette arbeidet og drifting av arealet.

  • Fjerning av skog og kratt  
  • Rydding og tilsåing
  • Gjerding med permanent gjerde og oppsetting av grinder
  • Stell av beitene for å hindre ugras og sikre best mulig beitekvalitet
  • Økonomisk betraktning
  • I øverste delen av området mot utmark og skogsbeite er det restaurert sankefelle med mulighet for sortering på eiere.

Etter befaringen her reiser vi til Sand gård ved Tranby der Henriette og Arne Christoffer Sand er vertskap.

Her er det nytt sauehus med sorteringsanlegg. Det er rustet opp gamle beiter med solide gjerder og i et nytt felt på ca 30 da er det ryddet skog og kratt, for deretter å leie stor jordfreser for oppmaling av stubber. Feltet ble sådd til og fremstår nå som et perfekt overflatedyrket beiteområde inntil Lierelva.

Arne Christoffer orienterer om:

  • Erfaringer og kostnader ved dette arbeidet
  • Erfaringer med huset og sorteringsanlegget.
  • Det vil bli orientert om muligheter og økonomi ved avsetning av virke til bioenergi.
  • Det blir orientering av Landbrukskontoret / Fylkesmannens landbruksavdeling om tilskuddsordninger og regelverk ved omdisponering av skog til beitemark.

Lier Sau og Geit sørger for å servere grillmat med noe attåt og litt aktiviteter blir det for barna.

Familien Sand er ikke ukjente for sine gjeterhunder, og vi får nok se noen av disse i arbeid.

Av hensyn til matserveringen er det fint om vi vet omtrent hvor mange som kommer.

Påmelding 21. august til:      
Lars Øi, tlf 908 57819, e-post: larsoei@online.no
eller
Andreas Groseth, tlf 913 60773, e-post: a-gros@online.no

Velkommen til en fin lørdag på veldrevne sauegårder i Lier.

Hilsen for prosjektet 40 000 på 4
Lars og Andreas