Katalog finner du her og Bedømming finner du her

Dommere var Jon R Aas og Svein Reiersen
Beste vær i Bruksegenskaper ble 201626248 Fjellstrø, gransket i ring 64 - født hos Jon Roar Grøstad
Vær med best eksteriør ble 201626060 Barskis, gransket i ring 67 - og født hos Sigbjørn Grøthe

Vi gratulerer

Etter mønstring informerte leder i avlsrådet, Sven Reiersen om utvikling i avlsarbeidet.