Viktige telefonnummer.

Kommune/distrik Navn Mobil Telefon
Ringerike, Hole, Flå Sverre Einar Bråthen 48044663 32146712
Gol og Hemsedal Harry Granli 90767334  
Hurum, Røyken, Hole, Drammen, Lier og Nedre Eiker Håkon Bergø 95046430  
Ål og Hol Hans Vidar Nestegard 90188138 33088138
Nes, Krødsherad og Flå Kåre P. Rasmushaugen 41420819 32072173
Kongsberg, Øvre Eiker og Flesberg Tom Ivar Stepien 95244489 32867400
Rollag, Sigdal og Modum Sigurd Storemoen 99252893 32746632
Nore og Uvdal, Krødsherad og Sigdal Dag Utklev 90868790 32745249
Buskerud (regionalt rovviltansvarlig i SNO) Espen Marker 97570975  
Fylkesmann, vedrørende akutt skadesituasjon (skadefelling)   48026848