Søndag 3. august ble det ny observasjon av ulv på Liaset (mellom Tunhovd og Langedrag)
Kadaver er funnet og dokumentert tap grunnet ulv. I 2013 ble det dokumentert store tap i område. Sauen går i tett skog og ulendt terreng hvor det er vanskelig å finne kadaver.
27. juli ble det gått manngard for å registrere eventuelle nye tap samt uro blant sauene.
Ettersyn 27. juni