Værmønstring 1. november

Styrer: Jon Lilleslett, Dommer: Jon R Aas

Program:

09:09: Velkomst, m / rundstykker og kaffe

10:00: Bedømming av kommende års eliteværer samt eksemplarer av ringenes beste værer.

11:30: Visning og rangering av de beste eksteriørværene og best på O – indeks. (premiering)

12:00: Mat og kaffe. (Mat betales av den enkelte).

13:00: Fagmøte med påfølgende diskusjon.

Vel møtt!

Hilsen
Avlsutvalget v / Jon Lilleslett
Buskerud Sau og Geit v/Steinar Bergerud