Leder:
Gerd Jorde
Espesthvegen
3540 Nesbyen
E-post: gjorde@online.no
Mobil: 41420811

Nestleder:
Steinar Staaland
Brekke
3628 Veggli
E-post: staalan@online.no
Mobil: 41458638

Kasserer:
Knut Reidar Bråten
Nordre Sammen
3536 Noresund
E-post: re-braat@online.no
Mobil: 95093800

Styremedlemmer:
Lars Torkel Øi
Jahrenbakkene 5
3484 Holmsbu
E-post: larsoei@online.no
Mobil: 90857819

Kristin Flaata Brunvoll
Uvdalsvegen 2851
3632 Uvdall
E-post: kristin.flaata@hotmail.com
Mobil: 98607636

Sekretær:
Vinni Foss
Søre Øygardsveg 190
3550 Gol
E-post: vin-foss@online.no
Mobil: 99022805

Varamedlemmer:
1.

Aslak Geir Skurdal
Nord Skurdalen 151
3580 Geilo
E-post: aslak.skurdal@sdsl.no
Mobil: 98089048

2.
Marie Hov
Kjommevegen 132
3626 Rollag
Mobil: 91361844

3.
Håkon Haug Laa
Øvre Ålsvegen 370
3570 Ål
E-post: hhlaa@online.no
Mobil: 99357424

Revisorer:
Mette Feten, 3570 Ål
Torleif Dalseide, 3570 Ål

Valgkomitè:
Halvor Bergsland, 3520 Jevnaker - Leder
Åse Otterholt, 3628 Veggli
Kristian Skretteberg, 3370 Vikersund
Henrik Opperud, 3533 Tyristrand
Håvard Brevik, 3579 Torpo