Avlsuvalg for sau:
Ring 61, Knut Erik Slåtto, 3576 Hol
Ring 62, Vinni Foss, 3550 Gol
Ring 63, Knut Sørbøl, 3550 Gol
Ring 64, Jon Grøstad, 3421 Lierskogen
Ring 65, Nils Petter Undebakke, 3632 Uvdal
Ring 67, Sigbjørn Grøthe, 3579 Torpo
Ring 69, Heidi E. R. Akselsen, 3483 Kana
Fra Buskerud sau og geit: Steinar Staaland
Leder: Knut Sørbøl
Utsending til Regionutvalget Øst: Jon Roar Grøstad med vara, Knut Sørbøl

Geit i Buskerud:
Geiteprodusenter tar kontakt med BSG ved behov.
Fra Buskerud sau og geit: Kirsti Skrattegard

Buskerud gjeterhundnemnd:
Leder: Steinar Hagen, 3550 Gol
Jon Sand, 3405 Lier
Håvard Brevik, 3570 Ål
Sigmund Waaler Røed, 3404 Lier
Jane Kristiansen, 3370 Vikersund
John Bergerud, 3630 Rødberg
Jon R Aas, 3360 Geithus
En representant fra Ringerike/Modum
Fra Buskerud sau og geit: Gerd Jorde

Leder Gerd Jorde representere rovdyrproblematikk i møter med Rovviltnemnda regio 2 og hos Fylkesmann.
Resten av styre er vara.