Banner Banner Banner Banner

Kalender

  September 2020
Ma Ti On To Fr
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       

COVID-19: Veileder for arrangementer i regi av NSG (oppdatert 20.08.2020)

28.08.2020 | Skrevet av Urda Blichfeldt

Norsk Sau og Geit har utformet en veileder for arrangementer i regi av organisasjonen.

Last ned veilederen her (PDF)

Vi er i gang igjen etter sommerferien og høstens aktiviteter står for tur. Etter en positiv utvikling i koronasituasjonen utover våren og sommeren er det igjen usikkerhet omkring den videre utviklingen. Myndighetene omdefinerer risikoland, gjeninnfører karantenekrav og kommer fortløpende med nye retningslinjer.

Det er ikke noe som nå tilsier ytterligere reduksjoner i de krav og retningslinjer vi hadde før sommeren.

NSG vil fortsette å følge helsemyndighetenes anbefalinger:

 • For sammenkomster på private steder kan inntil 20 personer være samlet
 • Arrangementer for inntil 200 personer på offentlig sted kan gjennomføres
  • Forutsetning om at aktiviteten gjennomføres på offentlig sted og har en ansvarlig arrangør.

De til enhver tid gjeldende påbud/anbefalinger fra myndighetene vedr. smitteverntiltak og personavstand må overholdes nøye. Disse personbegrensningene gjelder til det kommer nye instrukser fra myndighetene.

Anbefalinger for NSG utover personbegrensninger:

 • Arrangementet må ha klare ansvarsforhold og en hovedansvarlig. Dette må gjøres klart for alle som skal delta.
 • Ansvarlig arrangør skal tilse at smittevernreglene følges, og føre en skriftlig oversikt over alle personer på arrangementet (både deltagere og publikum).
 • Det skal føres en logg for arrangementet og denne skal lagres inntil videre.
 • Hold avstand:
  • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsning og klemming.
  • Minst 1 meter mellom personer.
  • Bruk av munnbind der en ikke kan opprettholde 1 meters avstand. (Bruk av munnbind og tøymunnbind erstatter ikke andre smitteforebyggende råd.)
 • Viktig å kunne opprettholde god håndhygiene (vann og såpe eller håndsprit).
  • Arrangør sørger for hygienetiltak i lokale og evt. plass (toalett, servering etc.)
 • Det anbefales å oppfordre alle deltakerne til å tenke personlig smittevern og hygiene,
  både de som til enhver tid kommer fra myndighetene og hva som måtte være den
  enkeltes behov.
 • Hver deltaker sørger for evt. personlig smitteverneutstyr, og har ansvar for å følge arrangørens krav og anbefalinger.
 • De til enhver tid gjeldende regler for smittevern, hygiene og personavstand må følges nøye og det må være godt synlige plakatoppslag om disse på arrangementsstedet.


Til arrangør:

Last ned plakat "Vaner som forebygger smitte" fra Helsedirektoratet (PDF)

Last ned plakat "Hold avstand. Er det ikke mulig, bruk munnbind" (PDF)

Last ned plakat "Korrekt bruk av munnbind" fra FHI (PDF)

Spesielt for gjeterhund:

 • Maks. antall personer gjelder inkludert evt. publikum.
 • Hunder oppstalles i bil utenom når den enkelte hund er i aksjon eller må luftes. Arrangør bør legge til rette for at hunder kan luftes på en hensiktsmessig måte i løpet av arrangementet.
 • Deltakerliste og arrangementslogg lagres sammen med dommerskjemaer og resultatlister.

Spesielt for kåring på sau høsten 2020

Kåringssesongen nærmer seg, og det er viktig å lage instruks for disse arrangementene slik at rutiner er på plass i god tid før sesongen starter.

Det må være opp til hvert fylkeslag, sammen med kåringsansvarlige i fylket og lokale arrangører, å ta ansvar for at gode planer er på plass.

NSG vil ikke utarbeide felles retningslinjer som skal gjelde for hele landet, til dette er det for store lokale forskjeller i praksis.

Noen viktige momenter som må legges til grunn i utarbeidelsen av årets kåringsopplegg:

 • Grunnlaget er myndighetenes til enhver tid fastlagte retningslinjer.
 • Det skal være en navngitt person som er ansvarlig for kåringssjået.
 • Alle utstillere må være forhåndspåmeldt.
 • Det skal kun være nødvendig personell fra arrangøren for å gjennomføre kåringen til stede.
 • Fortrinnsvis 1 person fra hver utstiller.
 • Arrangementet gjennomføres uten publikum.
 • Arrangøren skal føre logg (som oppbevares i ettertid) over absolutt alle som har vært til stede til enhver tid. Dvs. navn, kontaktinfo og ankomst/avreise.
 • Det bør lages et oppsett for at utstillerne kan få angitt oppmøtetid på forhånd, slik at alle ikke er til stede samtidig.
 • Minst mulig nærkontakt mellom dommer og utstiller.
 • Godt opplegg for smittevern både for folk og dyr:
  • Engangstøy, -hansker og -sko som skiftes fortløpende
  • Best mulig orden og renhold på plassen
  • Hyppig bruk av håndsprit
  • Munnbind
 • Tenk sikkerhet!
   

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70