Banner Banner Banner Banner

Aktivitetskalender

  September 2020
Ma Ti On To Fr
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       

Siste nytt

På vårbeite

Jobben som gjøres i fjøset i forkant av vårslippet er avgjørende. Søyer og lam må være robuste og friske. Søyene må få nok fôr og vann av god kvalitet i innefôringssesongen. Lammene må få tilstrekkelig med råmelk for å ivareta behovet for immunstoff og næring. Og det er viktig at søya har nok melk til alle lammene hun har ved foten.

Dyrevelferd kan forklares som trivsel eller velvære. De første velferdskriteriene for husdyr ble laget av den britiske Brambellkomiteen i 1965 og er fortsatt mye brukt. Den foreslo fem punkter som krav for god velferd i husdyrholdet - også kalt husdyras fem friheter. Klarer vi å oppfylle dem, har vi kommet langt i å sikre sauen god velferd:
•    Frihet fra sult, tørst og feilernæring
•    Frihet fra frykt og stress
•    Frihet fra ubehag
•    Frihet fra skade og sjukdom
•    Frihet til å utøve normal atferd

Vårbeitet skal forberede både søye og lam på utfordringer som vil møte dem på utmarksbeitet. Foto: Grethe Ringdal/Animalia

En god start
En god start om våren, med friske søyer som har nok melk til lammene, har stor betydning for å oppnå god velferd i beiteperioden. Grunnlaget for en god start legges ved godt stell gjennom vinteren, riktig fôring og hold i drektigheten, og god nok fôring i laktasjonen. Det er viktig å oppdage søyer som er for tynne og justere hold tidlig nok før lamming, og fange opp lam som får for lite melk tidlig.

Trengsel ved fôrbrettet og dårlig plass i bingene medfører stress og økt risiko for en rekke sjukdommer. Det bør være plass nok i bingene til at alle søyene kan ligge langs veggene. Økt liggetid er et tegn på god velferd. Oppstallingen rundt fødsel er viktig for bindingen mellom søye og lam. Søya bør settes i egen lammingsbinge, helst før fødselen starter, og holdes for seg selv i noen dager. Tett underlag minsker risikoen for trekk og nedkjøling av spelam, og er spesielt viktig de første dagene etter fødsel. Halm, høy eller annet tett underlag kan fungere fint i fødebinger med drenerende golv. Lammegjemmer med halm, gummimatter med strø e.l. er en god løsning i fellesbinger. Lammene hviler mer når de har tilgang på lammegjemmer, og risikoen for skader reduseres også.

Overgangsfôring fra innefôring til vårbeite
Å omstille søya fra å fordøye en kraftfôr- og grovfôrbasert fôrrasjon til kun vårbeite, er en stor overgang for søya. Vommikrobene er spesialister på å bryte ned ulike næringsstoff. For å unngå at mjølkeproduksjonen får en knekk i samband med utslepp, er det derfor lurt å legge til rette for at søyene får en gradvis overgang fra kraftfôr og grovfôr til vårbeite.

Dette kan gjøres på flere måter. Den enkleste måten er å sørge for at søyene er mette på grovfôr og kraftfôr når de slippes på vårbeite. Vomma vil da fungere som en buffer i overgangen til beitet. En kan også plassere litt grovfôr, f.eks. en rundball, ute på vårbeitet. Søyene vil da ta litt grovfôr for å regulere vomma de første dagene. Vær oppmerksom på varmgang og at surfôret kan bli skjemt. En god overgang er å la søyene gå ut og inn noen dager, med tilgang på grovfôr og en gradvis mindre kraftfôrrasjon. For andre vil det passe bedre å gjerde inn et avgrenset beiteareal ved sauefjøset med muligheter for å fôre både kraftfôr og grovfôr ute. Generelt kan en si at søyene er mindre utsatt for å få en knekk i mjølkeproduksjonen dersom de er i godt hold når de slippes på beite.  Husk god vanntilgang både inne og på vårbeite; høgtlakterende søyer drikker mye.

Ly for vær og vind
Regelverket stiller et klart krav til at vårbeitet skal være både tilstrekkelig og slik sammensatt at det dekker behovet til høgtlakterende søyer. Det er svært viktig med kontinuerlig tilgang på drikkevann av god kvalitet - husk at høgtlakterende søyer drikker mye. Det skal også gjøres tiltak for å forebygge skade og sjukdom. Dette innebærer bl.a. tiltak mot innvollsparasitter og mineralmangel, der dette er et problem. Tilsyn med sau på innmarksbeite skal gjennomføres etter ei behovsvurdering, men minimum en gang i døgnet.

Forebygg sjukdom
God velferd innebærer også at det gjøres tiltak for å forebygge skade og sjukdom hos enkeltdyr og på flokknivå, f.eks. innvollsparasitter og mineralmangel, der dette er et problem. Tilsyn med sau på innmarksbeite skal gjennomføres etter ei behovsvurdering, men minimum en gang i døgnet. For å oppdage og behandle sjukdommer som f.eks. mastitt og graskrampe i tide, må tilsynet erfaringsmessig sett være langt hyppigere, gjerne minst 3-4 ganger i døgnet.

Beitekravet gjelder også for kopplam  
Forskrift om velferd for småfe stiller krav om at sau skal holdes på beite i minst 16 uker. Dette beitekravet gjelder også for kopplam. Etter endt melkefôringsperiode skal lam og kje være ute minst 16 uker i vanlig beiteperiode, eller inntil slakting. Det betyr at kopplam som ikke blir slaktet som «sommerlam» rett etter melkefôringsperioden, skal på beite. Av hensyn til dyrevelferden og omdømme er det viktig at kopplam kommer ut på beite - senest rundt St. Hans.

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70