Banner Banner Banner Banner

Aktivitetskalender

  September 2020
Ma Ti On To Fr
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       

Siste nytt

Rutiner for tilsyn

Når dyrene er sluppet på utmarksbeite, stiller dyrevelferdsregelverket krav om at sauene skal sees etter minst en gang pr. uke i områder uten særskilt risiko.

Ved mistanke om økt fare må tilsynet intensiveres slik at forhold som kan medføre dårlig velferd, syke, skadde og avmagrede dyr, oppdages så tidlig som mulig. Regelverket stiller krav om at syke eller skadde dyr skal behandles på forsvarlig måte. Kan det føre til unødig lidelse for dyret å leve videre, skal det avlives. Er det nødvendig ut fra dyrevernhensyn, skal behandling eller avliving foretas på stedet.

Sørg for at dyra er skikkelig merket – slik at de er lette å identifisere. Foto: Vibeke Tømmerberg

Før tilsynslogg
Det er viktig med gode rutiner og hjelpemidler for å kunne utføre et så effektivt tilsyn som mulig. Mattilsynet ser at i mange områder er både bjelleslips med fargekoding for antall lam søya går med, radiobjeller o.l. gode hjelpemidler for dette. Kodemerkingen gjør at det er lettere å oppdage at det mangler lam i flokkene. Radiobjellene gjør at man vet hvor man kan finne sauene og man vil også kunne se om det er tegn til unormal uro i flokken. Bonden får også innsikt i områdebruken til dyra gjennom beitesesongen. Det er også viktig å føre loggbok over tilsynet. Notér detaljer; det kan komme godt med seinere. Opplysningsskilt om beitebruken i området ved viktige innfartspunkter til utmarka - og på grinder og oppslagstavler - gjør at turgåere vet hvor de kan henvende seg dersom de ser noe unormalt med beitedyra i området. Plakat som minner om båndtvangen kan også være lurt å sette opp. Norsk Sau og Geit har begge plakatene til salgs i medlemsbutikken sin.

Piggtråd forbudt
Dyrevelferdsloven stiller krav om at bygninger, gjerder og andre mindre innretninger skal utføres eller oppføres og holdes ved like slik at dyr ikke utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger. Det skal heller ikke brukes piggtråd i gjerde for å regulere dyrs ferdsel. Det er den som er ansvarlig for bygningen, gjerdet eller innretningen som skal føre nødvendig tilsyn med disse. Dyrevelferdsregelverket stiller også krav om at småfe på utmarksbeite hentes hjem i god tid før det ventes frost eller snøfall om høsten. Her er det viktig med gode rutiner for å forhindre at det blir sau igjen i fjellet. Det er også viktig med gode rutiner for å sjekke f.eks. kjente skårfester/hyller som dyr kan gå seg fast i.

Informér nærmiljøet
I forkant av beitesesongen kan det være lurt å gå ut i lokalpressen, evt. få kommunen til å informere på sine hjemmesider om at dyra snart slippes på beite, og oppfordre innbyggerne til å melde ifra dersom de oppdager ting som ikke er som de skal være. Minn gjerne om at det er ønskelig med bilder av eventuelle døde dyr de måtte komme over, og et nærbilde av øremerket i tillegg til funnlokalitet. Noe svært mange som ikke er husdyreiere heller ikke vet, er at det ofte er mulig å finne kontaktinfo til dyreeier på innsiden av øremerket.

Det kan også være viktig å få ut informasjon om beitedyr på utmark til «nye» brukergrupper av utmarka. Hvordan skal man ta hensyn til dyra når man ferdes i beiteområder. Vi skal være klar over at det er svært mange i dag som ikke har kunnskap om beitedyr og hvordan man skal oppføre seg rundt dem eller at uro kan splitte søyer og lam.

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70