Selv om man har beiterett i et område, har man ikke automatisk rett til å sette opp et sperregjerde. Det er ingen ting i dagens lovverk som gir rett til dette. Ifølge gjerdeloven kan man inngå egne avtaler vedrørende gjerding, og det er derfor mulig å finne praktiske og gode løsninger på oppsett av gjerde på annen manns grunn, hvis grunneier gir tillatelse til oppsett av et sperregjerde.