Spesielle gjerdebestemmelser er ofte angitt i skjøter eller i reguleringsplanen. Rundt mange hyttefelt er det bestemt i reguleringsplanen at det ikke skal være gjerde. Et eksempel på dette er Hafjell-området der reguleringsplanene presiserer at gjerder ikke er tillatt.

Gjerdelovas § 7 har bestemmelser som sier at hytteeier aldri kan kreve at utmarkseier setter opp gjerde mot hyttetomten. Dette gjelder selv om beitedyr gjør skade på hyttetomten.

Steder der gårdsbruk har blitt nedlagt og husene kun brukes som fritidsbolig, vil de samme heftelser og forpliktelser gjelde som forelå da gårdsbruket var i full drift. Var en gjerdeplikt heftet til arealet, vil det fremdeles være gjerdeplikt tilknyttet fritidsboligen. Denne gjerdeplikten blir dessverre ofte forsømt og det oppstår ofte uenigheter.