Den som ønsker å opprette et gjerde mot en naboeiendom, har rett til dette når han betaler gjerdekostnadene selv. Andre ordninger kan også avtales. Gjerdet må ikke være farlig for folk eller husdyr. Gjerdet må ikke settes slik at det skjuler eller skader grensemerker. Dessuten må det ikke være til unødvendig eller urimelig ulempe eller sjenanse for naboeiendommen.